PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach
ET41-016
91 51 3 160 091-7    PL-PKPC
91 51 3 160 092-5    PL-PKPC

203E-016 / 1978
HCP Poznań
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
R4 28.10.2005 ZNTKiM Gdańsk
R5 30.06.2015 PKP CARGOTABOR ZNT w Ostrowie Wlkp.