PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Nowym Sączu
ET41-015

203E-015 / 1978
HCP Poznań
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
R1 12.08.1982 ZNTK Oleśnica
S1 30.11.1985 ZNTK Oleśnica
R2 16.05.1988 ZNTK Oleśnica
R4 13.05.1992 ZNTK Oleśnica
R5 26.02.1996 ZNTK Oleśnica
R6 26.06.2002 ZNLE Gliwice
+++
16.10.2012