PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach
ET41-010
91 51 3 160 333-3    PL-PKPC
91 51 3 160 334-1    PL-PKPC

203E-010 / 1978
HCP Poznań
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
R4 31.05.2000 ZT Zduńska Wola Karsznice
R5 29.09.2007 ZNLE Gliwice
P5/1+M 20.08.2019 PKP CARGOTABOR ZNT w Ostrowie Wlkp.