PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach
ET41-009
91 51 3 160 089-1    PL-PKPC
91 51 3 160 090-9    PL-PKPC

203E-009 / 1978
HCP Poznań
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
R5 25.06.2002 ZNTKiM Gdańsk