PKP Cargo
Śląski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach
ET41-008
91 51 3 160 087-5    PL-PKPC
91 51 3 160 088-3    PL-PKPC

203E-008 / 1978
HCP Poznań
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 27.01.1978 HCP Poznań
R5 06.12.2004 ZNTKiM Gdańsk
R6 30.09.2015 PKP CARGOTABOR ZNT w Ostrowie Wlkp.