PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach
ET41-007
91 51 3 160 085-9    PL-PKPC
91 51 3 160 086-7    PL-PKPC

203E-007 / 1977
HCP Poznań
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
R4 12.04.1996 ZNTK Oleśnica
R5 30.06.2007 ZNTK Oleśnica