PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach
ET41-006
91 51 3 160 083-4    PL-PKPC
91 51 3 160 182-4    PL-PKPC

203E-006 / 1977
HCP Poznań
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
R4 31.05.1996 ZNTK Oleśnica
R5 29.05.2007 ZNLE Gliwice
P5/1+M 30.09.2016 PKP CARGOTABOR ZNT w Ostrowie Wlkp.