PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach
ET41-005
91 51 3 160 081-8    PL-PKPC
91 51 3 160 082-6    PL-PKPC

203E-005 / 1977
HCP Poznań
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
A 28.12.1979 HCP Poznań
R1 15.08.1983 ZNLE Gliwice
S1 31.12.1986 ZNTK Oleśnica
R3 30.07.1991 ZNTK Oleśnica
R4 31.01.1997 ZNLE Gliwice
A 10.04.1998 ZNLE Gliwice
R5 23.01.2006 ZNTKiM Gdańsk
P5/1+M 28.09.2017 PKP CARGOTABOR ZNT w Ostrowie Wlkp.