PKP Cargo
Śląski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach
ET41-004
91 51 3 160 331-7    PL-PKPC
91 51 3 160 332-5    PL-PKPC

203E-004 / 1977
HCP Poznań
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 22.12.1977 HCP Poznań
R1 24.09.1981 ZNTK Oleśnica
S1 18.10.1985 ZNTK Oleśnica
R2 14.02.1989 ZNTK Oleśnica
R4 30.06.1994 MD Idzikowice
R5 30.09.1997 ZNTK Lubań
R6 06.05.2002 ZNTK Oleśnica
R7 13.03.2015 PKP CARGOTABOR ZNT w Ostrowie Wlkp.