PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach
ET41-002
91 51 3 160 329-1    PL-PKPC
91 51 3 160 330-9    PL-PKPC

203E-002 / 1977
HCP Poznań
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
R1 30.10.1980 ZNTK Oleśnica
S1 30.09.1985 ZNTK Oleśnica
R2 24.07.1990 ZNTK Oleśnica
R4 12.04.1996 ZNTK Oleśnica
P5/1+M 31.01.2017 PKP CARGOTABOR ZNT w Ostrowie Wlkp.