ECCO Rail
3E/1-75 / ex. 75
91 51 3 140 009-4    PL-ECCOR

3E/1-723 / 1971
PAFAWAG Wrocław
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
G2 17.06.2005 ZNLE Gliwice
2R1 24.12.2008 ZNTK Oleśnica
2P4/2 28.12.2015 ZNTK Oleśnica