ECCO Rail
3E/1-261 / ex. ET21-261
91 51 3 140 040-9    PL-ECCOR

3E/1-291 / 1964
PAFAWAG Wrocław
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
1R7 01.07.1996 ZNTK Lubań
1R8 27.06.2003 ZNLE Gliwice
+++
23.10.2015
CT Wrocław
P5/2 13.10.2016 ZNTKiM w Gdańsku