PKP Cargo
Dolnośląski Zakład Spółki we Wrocławiu
ET26-006
91 51 3 160 451-3    PL-PKPC

E6ACTad-023 / 2019
NEWAG
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 18.12.2019 NEWAG NS