PKP Cargo
Dolnośląski Zakład Spółki we Wrocławiu
ET26-005
91 51 3 160 450-5    PL-PKPC

E6ACTad-022 / 2019
NEWAG
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 18.12.2019 NEWAG NS