PKP Cargo
Dolnośląski Zakład Spółki we Wrocławiu
ET26-004
91 51 3 160 449-7    PL-PKPC

E6ACTad-021 / 2019
NEWAG
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 18.12.2019 NEWAG NS