PKP Cargo
Centralny Zakład Spółki w Warszawie
ET26-002
91 51 3 160 447-1    PL-PKPC

E6ACTad-019 / 2019
NEWAG
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 18.12.2019 NEWAG NS