PKP Cargo
Dolnośląski Zakład Spółki we Wrocławiu
ET26-001
91 51 3 160 446-3    PL-PKPC

E6ACTad-018 / 2019
NEWAG
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 31.10.2019 NEWAG NS