PKP Cargo
Wschodni Zakład Spółki w Lublinie
ET25-003
91 51 3 160 429-9    PL-PKPC

E6ACTa-003 / 2018
NEWAG
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 14.12.2018 NEWAG NS