PKP Cargo
Wschodni Zakład Spółki w Lublinie
ET25-002
91 51 3 160 428-1    PL-PKPC

E6ACTa-002 / 2018
NEWAG
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 17.12.2018 NEWAG NS