PKP Cargo
Wschodni Zakład Spółki w Lublinie
ET25-001
91 51 3 160 427-3    PL-PKPC

E6ACTa-001 / 2018
NEWAG
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 19.12.2018 NEWAG NS