PKP Cargo
Centralny Zakład Spółki w Warszawie

ET22-953
91 51 3 150 245-1    PL-PKPC

201E-954 / 1985
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R127.04.1992ZNLE Gliwice
R229.04.1999ZNTK Oleśnica
R321.01.2005ZNTK Oleśnica