PKP Cargo
Centralny Zakład Spółki w Warszawie

ET22-868
91 51 3 150 328-5    PL-PKPC

201E-869 / 1984
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R108.01.1987ZNLE Gliwice
S115.12.1989ZNLE Gliwice
R303.12.1993ZNLE Gliwice
R419.11.1998ZNTK Oleśnica
R504.02.2005ZNTK Poznań