PKP Cargo
¦l±ski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach

ET22-847
91 51 3 150 348-3    PL-PKPC

201E-848 / 1984
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R107.01.1987ZNLE Gliwice
R225.06.1992ZNLE Gliwice
R331.07.1998ZNTK Lubań
R423.08.2005ZNLE Gliwice