PKP Cargo
Centralny Zakład Spółki w Warszawie

ET22-828
91 51 3 150 367-3    PL-PKPC

201E-829 / 1983
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.13.01.1984PFW Wrocław
R131.10.1986ZNLE Gliwice
S106.06.1990ZNLE Gliwice
R330.07.1996ZNTK Mińsk Maz.
R420.02.2006ZNTK Oleśnica