PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach

ET22-813
91 51 3 150 382-2    PL-PKPC

201E-814 / 1983
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R219.11.1992ZNLE Gliwice
R414.03.2003ZNTK Oleśnica
R527.03.2009ZNTK Oleśnica
P4/2 R631.08.2017CT Zachodni / CTU Szczecin