PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach
ET22-795
91 51 3 150 398-8    PL-PKPC

201E-796 / 1983
PAFAWAG Wrocław
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
A 30.04.1987 ZNLE Gliwice
R1 02.09.1993 ZNTK Lubań
R2 31.12.2003 ZNTK Oleśnica
Galeria zdjęć pojazdu
05.08.2010 | Bydgoszcz Wschód - Bydgoszcz Leśna ET22-795