PKP Cargo
Śląski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach

ET22-792
91 51 3 150 401-0    PL-PKPC

201E-793 / 1983
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R118.07.1987ZNLE Gliwice
S109.11.1990ZNLE Gliwice
R302.11.1994ZNLE Gliwice
R403.12.1998ZNTK Gdańsk
R520.08.2004ZNTK Oleśnica