PKP Cargo
Zachodni Zakład Spółki w Poznaniu
ET22-751
91 51 3 150 437-4    PL-PKPC

201E-752 / 1982
PAFAWAG Wrocław
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
R5 27.08.2003 ZNTK Oleśnica
R6 10.12.2009 CT Wielkopolski
+++
18.08.2020