PKP Cargo
Północny Zakład Spółki w Gdyni
ET22-739
91 51 3 150 449-9    PL-PKPC

201E-740 / 1982
PAFAWAG Wrocław
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
R1 07.11.1985 ZNLE Gliwice
S1 08.07.1991 ZNLE Gliwice
R3 21.10.2003 ZNLE Gliwice