PKP Cargo
Centralny Zakład Spółki w Warszawie

ET22-659
91 51 3 150 603-1    PL-PKPC

201E-660 / 1981
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R131.05.1984ZNLE Gliwice
S105.05.1987ZNLE Gliwice
R322.11.1992ZNLE Gliwice
R413.03.1998ZNTK Lubań
R520.03.2004ZNTK Oleśnica