PKP Cargo
Północny Zakład Spółki w Gdyni

ET22-616

201E-617 / 1980
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R430.01.2003ZNTK Poznań
R517.03.2009ZNTK Oleśnica