PKP Cargo
Centralny Zakład Spółki w Warszawie
ET22-537

201E-538 / 1979
PAFAWAG Wrocław
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
R1 31.03.1983 ZNLE Gliwice
S1 10.04.1986 ZNLE Gliwice
R2 20.06.1989 ZNLE Gliwice
R4 18.06.1993 ZNLE Gliwice
R5 13.12.1996 ZNTK Lubań
R6 22.07.2002 ZNTK Oleśnica
R7 29.02.2008 ZNLE Gliwice
+++
18.08.2020