PKP Cargo
Zachodni Zakład Spółki w Poznaniu
ET22-490

201E-491 / 1979
PAFAWAG Wrocław
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
R1 25.10.1982 ZNLE Gliwice
S1 31.01.1986 ZNLE Gliwice
R2 29.04.1990 ZNLE Gliwice
R4 10.07.1995 ZNLE Gliwice
R5 29.06.2007 ZNLE Gliwice