PKP Cargo
Centrala

ET22-443

201E-444 / 1978
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R719.09.2002ZNTK Poznań
R809.04.2009ZNTK Oleśnica
+++
31.01.2017