PKP Cargo
Centralny Zakład Spółki w Warszawie
ET22-426

201E-427 / 1978
PAFAWAG Wrocław
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
R1 12.05.1981 ZNLE Gliwice
S1 09.02.1985 ZNLE Gliwice
R2 09.09.1987 ZNLE Gliwice
R4 02.08.1991 ZNLE Gliwice
R5 25.10.1994 ZNLE Gliwice
R6 28.02.1999 ZNLE Gliwice
R7 23.10.2003 ZNTK Oleśnica
+++
18.08.2020