PKP Cargo
Centrala

ET22-422

201E-423 / 1978
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R610.06.2002ZNTK Poznań
R731.03.2009ZNTK Oleśnica
+++
31.01.2017