PKP Cargo
Centralny Zakład Spółki w Warszawie
ET22-392

201E-393 / 1978
PAFAWAG Wrocław
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
R1 30.11.1980 ZNLE Gliwice
S1 26.07.1984 ZNLE Gliwice
R2 23.04.1987 ZNLE Gliwice
S2 21.03.1990 ZNLE Gliwice
R5 12.10.1993 ZNLE Gliwice
R6 19.10.1996 ZNTK Lubań
R7 10.07.2001 ZNTK Poznań
R8 28.02.2007 ZNTK Oleśnica
+++
18.08.2020