PKP Cargo
Centralny Zakład Spółki w Warszawie
ET22-330

201E-331 / 1977
PAFAWAG Wrocław
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
R1 29.03.1980 ZNLE Gliwice
S1 21.02.1984 ZNLE Gliwice
R2 10.03.1987 ZNLE Gliwice
S2 17.06.1990 ZNLE Gliwice
R5 19.07.1994 ZNLE Gliwice
R6 24.08.1999 ZNTK Lubań
R7 31.12.2005 ZNLE Gliwice
+++
18.08.2020