PKP Cargo
Północny Zakład Spółki w Gdyni
ET22-327

201E-328 / 1977
PAFAWAG Wrocław
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
R7 09.05.2002 ZNTK Poznań
R8 21.04.2009 ZNTK Oleśnica
+++
18.08.2020