PKP Cargo
Północny Zakład Spółki w Gdyni

ET22-311

201E-312 / 1977
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R628.06.2002ZNTK Poznań
R710.03.2009ZNTK Oleśnica
+++
24.10.2017