PKP Cargo
Wielkopolski Zakład Spółki w Poznaniu

ET22-306

201E-305 / 1977
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R?10.03.2003ZNTK Poznań
R?24.03.2009ZNTK Oleśnica
+++
28.12.2011