PKP Cargo
Centralny Zakład Spółki w Warszawie
ET22-293

201E-294 / 1977
PAFAWAG Wrocław
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
R1 30.04.1981 ZNLE Gliwice
S1 31.01.1985 ZNLE Gliwice
R2 10.10.1987 ZNLE Gliwice
S2 29.01.1991 ZNLE Gliwice
R5 21.01.1995 ZNTK Lubań
+++
18.08.2020