PKP Cargo
Centralny Zakład Spółki w Warszawie
ET22-248

201E-249 / 1976
PAFAWAG Wrocław
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
R1 20.12.1978 ZNLE Gliwice
S1 28.10.1981 ZNLE Gliwice
R2 06.02.1985 ZNLE Gliwice
S2 08.01.1988 ZNLE Gliwice
R5 24.02.1991 ZNLE Gliwice
R6 24.04.1994 ZNTK Lubań
R7 24.02.1998 ZNTK Lubań
R8 31.03.2003 ZNTK Poznań
+++
18.08.2020