PKP Cargo
Śląski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach

ET22-243

201E-244 / 1976
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R708.05.2002ZNTK Poznań
R827.02.2009ZNTK Oleśnica
+++
24.10.2017