PKP Cargo
¦l±ski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach

ET22-209
91 51 3 150 489-5    PL-PKPC

201E-210 / 1975
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G121.10.1994ZNLE Gliwice
1R122.06.1998ZNLE Gliwice
1R219.04.2004ZNLE Gliwice
1R326.03.2009ZNLE Gliwice
P4/1 1R406.10.2015PKP CARGOTABOR ZNT Ostrów Wlkp.