PKP Cargo
Dolnośląski Zakład Spółki we Wrocławiu

ET22-2016 / ex. ET22-462
91 51 5 150 016-1    PL-PKPC

201Em-463 / 1978
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R?27.11.2002ZNTK Poznań
G1+M30.12.2009ZNLE Gliwice