PKP Cargo
Dolnośląski Zakład Spółki we Wrocławiu

ET22-2015 / ex. ET22-552
91 51 5 150 015-3    PL-PKPC

201Em-553 / 1979
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R?31.01.2003ZNTK Poznań
G1+M21.12.2009ZNLE Gliwice