PKP Cargo
Dolnośląski Zakład Spółki we Wrocławiu

ET22-2014 / ex. ET22-373
91 51 5 150 014-6    PL-PKPC

201Em-374 / 1977
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R?29.12.1998ZNLE Gliwice
G1+M26.11.2009ZNLE Gliwice