PKP Cargo
Dolnośląski Zakład Spółki we Wrocławiu

ET22-2012 / ex. ET22-565
91 51 5 150 012-0    PL-PKPC

201Em-566 / 1980
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R?30.06.2002ZNTK Poznań
G1+M29.10.2009ZNLE Gliwice