PKP Cargo
Dolnośląski Zakład Spółki we Wrocławiu

ET22-2011 / ex. ET22-359
91 51 5 150 011-2    PL-PKPC

201Em-360 / 1977
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R?17.07.2002ZNTK Poznań
G1+M28.10.2009ZNLE Gliwice